Một nhà sản xuất máy dệt kim ciRuco cung cấp giá trị cao để kiếm tiền và tùy biến.
Ngôn ngữ

Máy đường kính nhỏ.

Áo len được thiết kế mới với inlay 3 luồng duy nhất có ba bản nhạc. Nó cải thiện sự ổn định của thiết bị và đảm bảo đầu ra và chất lượng của nó. Các cam với bồn rửa chạm khắc đặc biệt có thể được áp dụng để điều chỉnh thelpng của cọc mờ.

Một máy dia nhỏ khác sử dụng cam 4 track và là máy quan trọng nhất để sản xuất nhiều chất đan của Jersey. Nó có tính năng tách ngắn và điều chỉnh dễ dàng. Xi lanh được làm bằng thép hợp kim đặc biệt thông qua quá trình xử lý chính xác và xử lý nhiệt đặc biệt, có độ bền sử dụng. Nếu sử dụng xi lanh với lỗ bụi đặc biệt để dệt spun, ITI có hiệu quả trong việc loại bỏ khỏi đàn cotton đống trong máng chìm và giảm thời gian sạch sẽ